söndag 7 juli 2013

Hus 13 av 100!

Här kommer hus 13!

Soldattorpet, Limhamns museum.


Soldattorpet, hemvisten för Limhamns Museiförening, byggdes i början på 1800-talet, på en av landets äldsta stenåldersplatser, och beboddes av soldater från och med 1859. 

Från 1890 till 1912 beboddes det av den siste indelte knekten vid Roten nr 24 av Skytts kompani. 
Anders Lindros hette han och han hörde till Limhamnsgården, som låg där Limhamns sporthall ligger i dag. 
Han dog 1912.

Hans änka, Anna som tjänat på Svaneholms slott med strykning, tvätt och matlagning, tilläts bo kvar på torpet, där hon försörjde sig och alla sina barn genom att bl.a. hyra ut en del av torpet för 10 kronor, samt hålla matlag. 
Mor Anna dog 1947. 
En av döttrarna bodde kvar till 1956.

Tre år senare, 1959, gavs torpet i förläning till den tre år tidigare (1956) bildade Limhamns Museiförening.

Museet, som håller öppet lördagar och söndagar 13-16, sköts av medlemmar i Limhamns Museiförening på ideell basis.
Utöver de återkommande arrangemangen Midsommarfesten, Sillens dag och Jul på torget har museet en omfattande bildsamling, som kan ses med moderna visningsmetoder.

Skoldags är namnet på den utställningen som är där just nu när jag skriver om detta hus och den utställningen handlar till största delen om skolan i äldre tid, men har även en del inslag av senare datum.
Materialet till utställningen kommer dels från det numera nerlagda Malmö Skolmuseum, dels från föreningens medlemmar som har bidragit med föremål och minnen från sin skoltid.

Utställning pågår 24 mars till 29 september 2013

på Limhamns Museum Soldattorpet, Limhamnsvägen 102.

HÄR kan du läsa mer på Limhamns Museiförenings hemsida.
Infon är hämtad 2013-07-03.

torsdag 4 juli 2013

Hus 12 av 100!

Här kommer hus 12!

Malmö Arena.


Malmö Arena är en sport- och evenemangsarena i den nya stadsdelen Hyllievång i Malmö.

Arenan ritades av Pöyry Architects och Wingårdhs arkitektkontor, med Byggteknik i Skåne som byggnadskonstruktör.

Bygget påbörjades den 10 januari 2007.
Arenan hade tak och väggar vid årsskiftet 2007–2008. 
Malmö Arena invigdes den 6 november 2008. 

Arenan har en liknande struktur och publikkapacitet som 
Hartwall Areena i Helsingfors. 
Pådrivande vid tillkomsten av arenan har varit Percy Nilsson som via bolaget Parkfast Arena AB satsat ungefär 3 miljarder kronor på bygget av Malmö Arena och kringliggande stadsdel på Hyllievång.

Arenan har en kapacitet på cirka 13 000 åskådare vid sportevenemang med ståplatsläktare. 
Vid evenemang med enbart sittplatser tar arenan cirka 12 500 besökare och under konserter och övriga evenemang upp till 15 500 personer beroende på scenens placering. 
Det finns 72 loger och med dem inräknade är det sammanlagda antalet restaurang- och barplatser 3 250. 


Loger: 72 st.
Total bruttoyta: 51 000 m2
Invändig fri takhöjd: 22,5 meter
Restaurang- och barplatser: 3 250
Snabbmatställen och kiosker: 20
Toaletter: 370
Max golvyta, arenan: 3 200 m2
Handikapplatser: 53 st. (+ 53 st. för assistenter)

För att åka till Malmö Arena tar man tåg eller buss till Hyllie station som är en av Malmös fyra stationer.

Vill du läsa mer om Arenan kan du läsa HÄR.
HÄR är länk till Arenans hemsida.
Infon är hämtad 2013-07-03.

onsdag 3 juli 2013

Hus 11 av 100!

Här kommer hus 11!

Försvarstornet i Foteviken!


Det här är ett försvarstorn i vikingastaden Foteviken i Höllviken.
Ett åtta meter högt trätorn, uppfört i ek, byggs nu på en tre meter hög kulle.
Tornet med en bottenyta på ca 4,0 x 3,5 meter, blir tre våningar högt.
Det kommer att täckas av en ekpanel av stående plankor.
Spår efter ett eventuellt bevakningstorn finns fortfarande ca två kilometer norr om Vikingareservatet.
Idag återstår endast en halvt igenfylld vattengrav men Fotevikens museum har tidigt framkastat teorin om att det här funnits en uppkastad sandkulle med ett enkelt trätorn varifrån man kunnat dels bevaka inloppet till Fotevikens vikingahamn, dels har tornet utgjort ett viktigt landmärke för sjöfarare att ta sig igenom den smala öppningen som finns i den trehundra meter långa stenspärren in till hamnen.
En nyligen gjord upptäckt på en karta från sent 1600-tal visar att platsen på kartan är utmärkt med just ett torn stående på en kulle.

HÄR kan du läsa mer om tornet.
HÄR kan du läsa mer om det underbart fina museum som finns där.
Hämtad från nätet 2013-07-01

Foteviken har marknad två gånger varje år. 
Dels helgen efter midsommar och dels till jul.
Har du aldrig varit där tycker jag du ska åka dit även om det inte är marknad för där är så mycket att titta på i alla fall.


tisdag 2 juli 2013

Hus 10 av 100!

Här kommer hus 10!

Malmö Rådhus!


Stortorget kom att bli ett av 1500-talets absolut största torg i Norden.
Malmö var vid denna tid en av de största städerna i Norden och därför började man också uppbygga ett nytt rådhus utmed den östra torgsidan.
Dagens rådhusfasad i hollänsk renässansstil tillkom på 1860-talet och ersatte då en nyklassicistisk fasad från början av 1800-talet.
Arkitekten Helgo Zettervall utformade en mycket fri tolkning av hur den ursprungliga fasaden kunde eller kanske enligt Zettervall borde ha sett ut.
På fasaden finns skulpturutsmyckningar som bla avbildar några av Malmös historiskt viktiga män som Jörgen Kock, Mattias Flensburg mfl.
Rådhuset, som är Nordens största uppförda rådhus under perioden medeltid - 1600-tal, är en tvåvåningsbyggnad med källare. 
Källaren är försedd med två parallella så kallade tunnvalv.
Källaren har fortfarande kvar sin 1500-tals stil medan ovanvåningen under 1800-talet försetts med ett väldigt tunnvalv och praktfulla stuckaturer.
Den pampiga Knutssalen på andra våningen för tankarna till spegelsalar i det franska slottet Versailles, och det är platsen för särskilda festligheter och baler.
På samma våningsplan finns också Kommunfullmäktigesalen för Kommunfullmäktiges sammanträden, samt den exklusiva Bernadottesalongen, dit normalt endast kungliga, ambassadörer och liknande har tillträde och vars väggar pryds med kungliga porträtt bla.
I källarvalven inryms restaurang Rådhuskällaren och i anslutning till rådhuset finns den gamla landstingshustillbyggnaden med den sk Landstingsalen med unika 1600-tals porträtt föreställande danska regenter.
1958-59 kompleterades rådhuset med en modern tillbyggnad som är ritad av arkitekten Sture Kelfve och med fasadkonst i relief av konstnären Thure Thörn.
I denna byggnad inryms bla Malmö Tingsrätt och i dess källare återfinns fortfarande de medeltida valven från den tidigare bebyggelsen på platsen.
Dessutom finns här Malmö Rådhushall för större konstutställningar och andra evenemang.

måndag 1 juli 2013

Hus 9 av 100!

Här kommer hus 9!
Tomelilla station!

Järnvägen mellan Ystad och Eslöv öppnades 1866, något som gjorde att orten växte och blev ett stationssamhälle.
Tomelilla var tidigare en stor järnvägsknut med järnvägar i fem riktningar.
Efter nedläggningar på 1960- och 1970-talen återstår nu banan mot Ystad och Simrishamn på Österlenbanan.
År 2003 började Pågatågen köra till Tomelilla efter elektrifiering av banan.
Före elektrifieringen bedrevs persontrafiken med diselmotorvagnar under namnet Österlenaren.
Med Pågatågen har trafiken blivit tätare och man kan nu resa direkt utan byte till bla Malmö.
HÄR kan du läsa mer om Tomelilla på Wikipedia.
Hämtad 2013-07-01.

söndag 16 juni 2013

Hus 8 av 100!

Här kommer hus 8!

Snus-Lundgrens i Växjö.Så här står det på en skylt vid huset.

Huset "Snus-Lundgrens" byggdes troligen någon gång i början av 1800-talet.
Namnet kommer från den tobaksaffären som under många år fanns här.
Ägaren till affären var åkaren Erland Lundgren.
År 1922 övertog biträdet fröken Nanny Modin rörelsen.
Det sista snuset i lösvikt såldes någon gång under 1960-talet.

fredag 14 juni 2013

Hus 7 av 100!

Här kommer hus 7!


 

Hotel Cardinal i Växjö.

Så här står det på deras hemsida:
Hotel Cardinal är beläget i en tidstypisk byggnad från 1929, som en gång i tiden var biosalong. 
Hotellet grundades i början av 1980-talet av Per Gunnar Sundberg, som snabbt blev känd i lokalpressen som Växjös hotellkung. 
Per Gunnar värnade alltid om servicen, och det var inte ovanligt att stamgästerna blev hämtade på flygplatsen i ägarens egen Rolls Royce. 
I dag drivs hotellet vidare i samma serviceanda.

HÄR kan du läsa om hotellet på deras hemsida.
Ska du bo i Växjö någongång så rekommenderar jag verkligen det här hotellet.


torsdag 6 juni 2013

Hus 6 av 100!

Hus 6!


HÖRBY KYRKA.
Kyrkan är från mitten av 1100-talet med Carl Stenmästare som byggmästare.
Vapenhuset anses vara byggt på 1500-talet.
År 1818 byggdes den så kallade nykyrkan över vars ingång man vid ombyggnaden fann inskriptionen 
Carlo XIII Rege Sueciae et Norvegiae Haec Pars Templi Extructa Anno MDCCCXVIII 
vilket betyder under Carl XIII konung av Sverige och Norge, uppbyggdes denna del av kyrkan år 1818.

I slutet på 1800-talet var kyrkan i ett bedrövligt skick och på initiativ av kyrkoherde Lundegård(far till författaren Axel Lundegård och konstnären Justus Lundegård) påbörgades 1888 en restaurering av predikstol, altarprydnader, dopfunt, två takhimlar och epitafier.

I april 1895 påbörjades ett ombyggnadsarbete av byggmästarna Liljenberg i Hörby och Sjunnesson i Tjörnarp.

Då det gamla koret revs hittades flera målningar vilka troligtvis blivit överkalkade under 1400-talet i samband med att valven slogs.
Målningar hittades också på långskeppets väggar och valv.

I kyrkogårdens nordöstra hörn fann man grundvalarna till något som troligtvis varit en stavkyrka.
Dock företogs inte några expertisundersökningar av fyndet.

Den 20 december 1896 invigdes den nya kyrkan, byggd i nygotisk stil, av kontraktsprosten Hans Edestrand.

HÄR har jag hittat informationen om Hörby kyrka.
Hämtad 2013-06-06

måndag 20 maj 2013

Hus 5 av 100!

Här kommer hus 5!


Stora Hotellet i Hörby.

Jag har inte hittat så mycket information om det som en gång var Stora Hotellet i Hörby men detta har jag hittat:

Den 25 maj 1901 var det feststämning i Hörby, då invigdes Stora Hotellet med bal och supé. 
Entréavgiften för män var tre kronor, för kvinnor två kronor.

Hotellet ritades av gästgivaren Nils Persson 1897, men det dröjde således något år innan arkitekt Alfred Arwidius, Malmö, förverkligade byggnadsidén. (Vill du läsa om alla byggnader han varit arkitekt till så kan du läsa om det HÄR.)

Stora Hotellet drevs i privat regi till 1940-talet, då Skar tog över. 

Det fungerade bra till början av 1970-talet, då restaurangbolaget började få lönsamhetsproblem i Hörby och stängde hotellet.
En omöjlig situation, ansåg Hörby kommun och köpte byggnaderna och arrenderade ut hotell- och restaurangrörelsen.

Källarmästare Torsten Vollmer var i flera år krögare på hotellet, efter honom kom och gick arrendatorerna.

I juli 1988 tillträdde Ronny Persson samt systrarna Cecilia, Charlotte och Katarina Ekblad som arrendatorer och hotellet blomstrade upp igen under en period.

År 1998 köpte Per Olof Skerup hotellet av Hörby kommun för två miljoner kronor.


HÄR har jag hittat information om Stora Hotellet i Hörby i Sydsvenskan.
Hämtad 2013-05-20.

Stora Hotellet ligger mitt i Hörby, på Gamla Torg och med kyrkan som granne.

HÄR  kan du boka hotellrum på Stora Hotellet.

måndag 8 april 2013

Hus 4 av 100!

Här kommer hus 4!


Detta huset är det första våningshuset i Hörby som blev klart för några år sedan.

Huset är 8 våningar högt.

Jag har försökt hitta information på nätet om det här huset men det finns tyvärr inte någon info som jag hittat mer än ritningar på hur lägenheterna ser ut när arkitekten ritat det...

Undrar om de tänker bygga fler höghus...?